Hem Håll mig uppdaterad Ge feedback Kontakta Setal  
   
Skip Navigation Links
              
  Tjänster          
   
  Setal kan hjälpa till med det mesta kring mjukvaruprojekt, allt utifrån att fungera som teknisk rådgivare eller bollplank till att genomföra ett komplett uppdrag från kravinsamling och design till färdig och dokumenterad produkt.
Setal arbetar i huvudsak med Microsofts verktyg och då främst .net-plattformen (C# och VB)  samt MS Sql Server, SharePoint, InfoPath och Microsoft Office.
 
             
  Systemdesign   Systemutveckling   Programmering  
  Arbetet med att ta fram arkitektur och design för mjukvarusystem kan inkludera kravinsamling och kravsammanställning, eller baseras på redan fastställda krav.
Allt utifrån kundens önskemål kan arbetet mynna ut i en rekommendation, eller i en komplett krav-och designspecifikation som sedan ligger till underlag för den egentliga programutvecklingen.
Setal kan även hjälpa till med databasdesign.
 
Baserat på krav- och designspecifikationer som tagits fram i designfasen, antingen av kunden, eller av Setal, tas all erforderlig mjukvara fram och dokumenteras i enlighet med kundens krav och önskemål.
Några exempel på olika utvecklingsprojekt är:
 • Avvikelse- och reklamationssystem
 • LMS (Learning Management System)
 • Intelligenta formulär (med Infopath)
 • Hemsidor
 • Dokumentsystem
  Baserat på existerande specifikationer utveckla enskilda funktioner och moduler ingående i ett större mjukvaruprojekt.  
             
  Projektledning   Teknisk dokumentation   Kvalitet och validering  
  Setal kan i mån av tid åta sig ledning av mindre mjukvaruprojekt, eller fungera som delprojektledare för IT-relaterade delar i större projekt.  
Setal kan hjälpa till med de flesta slag av teknisk dokumentation för mjukvaruapplikationer och system.
Några exempel på olika slag av teknisk dokumentation:
 • Krav-, design- och funktionsspecifikationer
 • Testplaner, testprotokoll och testrapporter
 • Manualer
 • Tekniska utredningar
 • Malldokument (MS Office och Infopath)
Setal arbetar även med att ta fram ett eget system för teknisk dokumentation.
(För mera information klicka här)
Kvalitetssäkring av mjukvara är viktig del i de flesta projekt och mångårig erfarenhet från läkemedelsindustrin gör att Setal kan bidra även inom detta område, exempelvis:
 • Framtagning av testdokumentation
 • Funktionstestning
 • OQ, PQ testning
 • GxP Validering
 • (Eget kvalitetssystem är under utveckling)
   
               
        Mer info...      
   
   
   
  Telefon: +46 (0) 760 409410 E-Post: info@Setal.se
  Copyright © 2013 Setal Användarvillkor  0